podmienky:

Suhlasim s dodrziavanim ludskych prav, minimalne piatich Bozich parikazani podla vlastneho vyberu a prav homosexualov na registrovane partnerstva pod trestom vyobcovania z Radostneho miesta.

A som si vedoma/vedomy, ze tato stranka uz ma pekny uvod.