"Prüvodce po galaxii"

Na najöastejSie kladené otäzky Väm poskytne najöastejSie poskytované odpovede veStkyha (Monty) Pythia. Ak sa jej chcete na äokolVek spytat, nap(Ste jej na info@radsotnemiesto.wz.cz.

Ak by ste nåhodou chceli prispiet' nieäm radostnym, tak dajte vedief na babraque@hotmail.com.