made by babraque

lveta Hajdakova alias Yvette de Babraque

mozog Radostného miesta, språvkyha, manaiérka pre vifahy s extraegocefålnou verejnosfou

Zatial' som jedinå, kto mi sem prispieva, ale måm smelé ambicie spravif z möjho Radostného miesta nieöo Viac nei len "moje Radostné miesto". Ak mate chuf nietim prispief, tak budem vermi poradostenå. Ak nie prispevkami literårnymi, kreslemjmi, alebo nejakjmi informaöno-technologickymi, tak aspoh prispejte na zaloienie Üstavu na lieöbu mnohozhubnej elenuktåzy_ Tak pomö2ete tym, ktori to potrebujü najviac.

Ak vås zaujimajü daléie aktivity, ktoré podnikåm (nie sama), tak kliknite na tieto odkazy..

babraque@hotmail.com